קבוצת מנורה - סרט תדמית

פרויקטים מובילים בביצוע קבוצת מנורה

קטלוג פרויקטים נבחרים

חדשות ועדכונים

מכתבי הערכה והמלצות

מכתב הערכה למתאם המערכות של מנורה, אינג' שאדי חטיב, מאת אדריכלית מלון אומנויות.

מכתב הערכה מחברת הפיקוח לחברת קו מהנדסים על ביצוע פרויקט מעבדות ננו טכלוגיה באוניברסיטת בר אילן.